Obedience

[:cs]

Obedience neboli vysoká škola poslušnosti je mladý sport, který vznikl ve Velké Británii. Cílem tohoto sportu je naučit psa spolupracovat s psovodem, zadané cviky pes musí vykonávat radostně a zároveň přesně. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Je vhodný pro všechny plemena, jak pracovní, tak společenská.

Obedience má 4 kategorie (OBZ, OB1, OB2, OB3), kde se sčítá 10 cviků.  My se obedience věnujeme od května 2017 pod vedením trenérky a snažíme se trénovat i ve volném čase sami. Výhodou je, že není potřeba žádných speciálních pomůcek či překážek.
Dne 9.9.2017 jsme se s Jch, Ch Mekkym Želečské vrchy zúčastnili Nortebaz cupu v kategorii OB-Z. Mekky získal známku výbornou s 265,5 body a umístili jsme se na 2. místě ze 7 pejsků. Provedení samostatných cviků měl moc hezké, jen ty přechody měl trošku uštěkané. Touto zkoušku jsme se kvalifikovali na Mistrovství ČR. Teď nás čeká příprava na OB1.

Dne 28.10.2017 složila základní zkoušku obedience i naše nejmladší Bagietka Serenczas na Zetor cupu. Největší radost mám z provedeného boxu, činky a kužeku, který se ji prvně moc nelíbil.

Přehled cviků OBZ

[su_row] [su_column size=“1/2″]

1Odložení vsedě ve skupině, 30 sekund, psovod v dohledu
2Chůze u nohy
3Odložení do lehu nebo do stoje za chůze
4Přivolání z lehu
5Odložení do sedu za chůze
6Vyslání do čtverce
7Držení aportovací činky
8Ovladatelnost na dálku, pozice
9Skok přes překážku
10Vyslání okolo kuželu a zpět
11Všeobecný dojem
[/su_column] [su_column size=“1/2″]
[/su_column] [/su_row][:en]Obedience is a young sport coming from the UK. The goal of this sport is to teach the dog to work with the dog handler, the dog must practice exercises with joy and accuracy. The emphasis is on the relationship between the dog and the dog handler and on the dog’s ability to work at a distance from the handler. It is suitable for all breeds, both working and social.
Obedience has 4 categories (OBZ, OB1, OB2, OB3). Each category has 10 exercises. We train from spring 2017 under the guidance of a coach and we try to train ourselves in our free time. The advantage is that there is no need for any special tools or obstacles. We are preparing for OBZ and OB1 exams. The main difference between these tests is input and identification of the subject.

On September 9, 2017, we competed in the Nortebaz cup in the category OB-Z. Mekky recieved an excellent mark with 265.5 points. He was the second of seven dogs.
On October 28, 2017, Bea passed the basic obedience exam at Zetor Cup. She had very good performance to circle the cone, lying down in box and holding the dumbbell. Now we are preparing for OB1 and OB2.
OBZ of exercises

[su_row] [su_column size=“1/2″]
1 Deferred sitting in group, 30 seconds, supervisor handler
2 Walking at the foot
3 Laying down or standing for walking
4 Calling from the lane
5 Sitting behind the walk
6 Send to a square
7 Holding the dumbbell
8 Remote control, position
9 Jump over the obstacle
10 Sending around the cone and back
11 General impression
[/su_column] [su_column size=“1/2″]
[:]